Human Rights

Als bedrijf dat midden in de maatschappij staat respecteren en beschermen wij de rechten van de mens. Wij onderschrijven uitdrukkelijk de Guiding Principles inzake bedrijven en mensenrechten, die zijn aangenomen door de Verenigde Naties in 2011. Eerbiediging van de rechten van de mens heeft ook gevolgen voor de manier waarop we toegang geven tot technologie en diensten (zowel geografisch als sociaal) en hoe we het recht op privacy en bescherming van persoonlijke data ingericht hebben.

De verplichting tot het respecteren van mensenrechten is de basis voor ons beleid en komt tot uitdrukking in onze Code of Conduct (CoC), maar ook in de eisen die we stellen aan onze leveranciers. Daarnaast vragen wij onze deelnemingen en business partners om zich naar beste vermogen naar onze CoC en Human Rights policy te gedragen.

Wij voeren jaarlijks assessments en audits uit om de invulling van mensenrechten te volgen en waar nodig bij te sturen.

As a company in the center of society is we respect and protect human rights. We explicitly endorse the Guiding Principles on Business and Human Rights, adopted by the United Nations in 2011. Respect for human rights has consequences for the way we provide access to technology and services (both geographical and social) and how we established the right to privacy and protection of personal data.

The obligation to respect human rights is the basis for our way of working and is reflected in our Code of Conduct (CoC) , but also in the requirements we impose on our suppliers. In addition, we ask our subsidiaries and business partners to adhere to our CoC and Human Rights policy to the best of their ability.

We yearly conduct assessments and audits to monitor status and progress of human rights.

Human Rights Statement (link)