Diversiteit & Inclusie

Zoals je bent, ben je op je best

KPN maakt het leven vrijer, leuker en makkelijker door mensen te verbinden. Dat doen we buiten onze organisatie door klanten de beste producten en diensten te bieden. Maar ook binnen ons bedrijf willen we verbinden.

KPN is er voor heel Nederland. Om te begrijpen wat onze klanten beweegt, vinden wij het vanzelfsprekend dat ons bedrijf een representatieve afspiegeling is van de maatschappij. KPN hecht daarom veel waarde aan diversiteit en inclusie op de werkvloer. Wij willen dat mensen zich bij ons vrij voelen om zichzelf te kunnen zijn. Bij ons is iedereen welkom, ongeacht sekse, afkomst, geloofsovertuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. Het is onze overtuiging dat wanneer iedereen kan meedoen, we gelukkiger zijn op het werk en zo ook meer voor elkaar krijgen.
Wij geloven namelijk dat divers samengestelde teams succesvoller zijn. Die kunnen zich beter inleven in de behoeften van onze klanten, die net zo divers zijn. Samenwerken met mensen met verschillende achtergronden, ideeën en stijlen leidt tot betere ideeën en snellere innovatie. Het stimuleert creativiteit en flexibiliteit.

 

Diversiteit in de praktijk

KPN heeft zichzelf duidelijke doelen gesteld met betrekking tot genderdiversiteit. In 2016 bestond 24% van het personeelsbestand uit vrouwen; ons streven voor de langere termijn is 30% voor het midden en hoger management. Wij hebben verschillende initiatieven ontplooid om die doelstellingen in praktijk te brengen, om zo bij te dragen aan de in- en doorstroom en het behoud van vrouwelijke collega’s. Vanuit ons eigen vrouwennetwerk verzorgen we mentorprogramma’s die speciaal gericht zijn op vrouwen.

Sinds 2016 zijn we hoofdsponsor van een leerstoel aan de Universiteit van Leiden voor de acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT) op de werkplek. Daarmee maken we een duidelijk statement dat ons bedrijf open staat voor deze groep. Workplace Pride, een internationaal platform dat opkomt voor de rechten van LHBT’s op de werkvloer, zette KPN in 2016 op de vijfde plaats van ‘s werelds meest inclusieve bedrijven en hebben we in 2017 de status van ‘ambassador’ bereikt . We vinden het belangrijk om de buitenwereld te laten weten dat we openstaan voor deze gemeenschap. Vanaf de start van Rotterdam Pride zijn we hierbij dan ook actief betrokken, en waren we van 2015 tot 2017 actief aanwezig bij de Pride Amsterdam. Daarnaast communiceren we sinds 2016 zowel intern als extern genderneutraal.

Ook ondertekenden we het Charter Diversiteit, samen met een groot aantal werkgevers binnen de private en publieke sector en verschillende maatschappelijke organisaties. Daarmee hebben we ons gecommitteerd aan het voeren van een effectief diversiteitsbeleid. Dat betekent in de praktijk: gelijke behandeling, een open bedrijfscultuur en het bevorderen van instroom, behoud en doorstroom van werknemers, ongeacht leeftijd, gender, seksuele oriëntatie, culturele, etnische of religieuze achtergrond of arbeidsbeperking.

KPN zet zich al jaren actief in voor een divers personeelsbestand met het ontplooien van verschillende initiatieven. Zo hebben we binnen onze contactcenters een leerwerkbedrijf opgezet om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een opleiding en ervaring te bieden. Ieder jaar haalt gemiddeld 95% het MBO-diploma en ging het grootste gedeelte binnen een half jaar aan de slag binnen of buiten KPN.