Diversiteit & Inclusie

Zo maken we KPN divers en inclusief

Iedereen moet zich welkom en geaccepteerd voelen bij ons. Elke dag werken we aan een inclusieve, veilige werkcultuur. Waar we samenwerken in gelijkwaardige, gebalanceerde teams. Waar ieders talent gewaardeerd en benut wordt. En waar we onze verschillen vieren.

Dat gaat niet vanzelf. Dat is hard werken voor alle lagen van de organisatie. Beleid. Strategie. Processen. En natuurlijk leiderschap. Daarnaast hebben we verschillende netwerkorganisaties binnen KPN, waarin we iedereen aanmoedigen om zelf bij te dragen aan meer diversiteit en inclusie.

We zetten alles op alles om een divers en gelijkwaardig bedrijf te zijn en te blijven!

 Daarom hebben wij de volgende doelstellingen:
  • Gelijkwaardige, gebalanceerde en succesvolle teams op karakteristieken als gender, leeftijd, culturele achtergrond, seksuele orientatie, arbeidsvermogen, neurodivergentie en andere unieke kenmerken
  • We proberen zo een inclusieve en veilige cultuur te creëren waar verschil gewaardeerd wordt en talent optimaal benut
  • Wij willen een volledig inclusieve werkgever en digitale partner voor het leven zijn en blijven

Om onze doelen te bereiken hebben we verschillende acties opgezet. Een paar voorbeelden: 

  • Vanuit onze cao is er verlof voor diverse groepen, bijvoorbeeld voor LGBT-families of voor collega’s die een transitie ondergaan.
  • We bieden iedereen de mogelijkheid te leren over onbewuste vooroordelen.
  • We vieren en programmeren Diversity Day en belangrijke dagen en momenten zoals Vrouwendag, Pride, Neurodiversity Pride en de Ramadan.
  • Een diversiteitsdag. Zo kun je bijvoorbeeld Hemelvaart inruilen voor een andere feestdag. 
  • Growth mentoring, ons intern mentorprogramma gericht op het verhogen van diversiteit in de top en het verkrijgen van interculturele competenties
  • Ook hebben we een PSO-keurmerk, verschillende charters getekend en zijn we lid van een aantal belangenorganisaties. 

Onze netwerken van medewerkers

Women at KPN zet zich in voor het thema gender. Zij organiseren regelmatig evenementen zoals Girls’ Day, om jonge meisjes kennis te laten maken met ons werk. En workshops en lezingen tijdens International Women’s Day.

KPN Pride is ons LHBTQ+ netwerk dat al meer dan 10 jaar werkt aan bewustwording binnen én buiten KPN. Zij organiseren evenementen waar collega’s met elkaar in gesprek kunnen gaan en deelnemen aan activiteiten en workshops. Ieder jaar organiseert KPN Pride ook het Roze Ouderen Kerstdiner. Hierbij komen verschillende generaties binnen de LHBTQI+ gemeenschap samen om zo eenzaamheid tegen te gaan. 

Kleurrijk KPN is het multiculturele medewerkersnetwerk voor iedereen die kennis over culturele diversiteit wil opdoen en verspreiden. Zij zetten zich in voor meer culturele diversiteit op de werkvloer. En ze organiseren regelmatig evenementen om de verschillende culturen binnen KPN te verbinden. De jaarlijkse Iftar, bijvoorbeeld. Waarbij zij medewerkers verbinden met vluchtelingen in Nederland. 

NeuroNetwerk KPN brengt neurodiversiteit in de organisatie onder de aandacht. Bijvoorbeeld met evenementen rond de verschillende neurodivergente en neurotypische breinen en hoe we goed met elkaar kunnen samenwerken. Ieder jaar organiseert NeuroNetwerk KPN ook een evenement op Neurodiversity Pride Day. 

JongKPN is het medewerkersnetwerk voor collega’s onder de 35 jaar. Evenementen om JongKPN'ers te verbinden en verder te helpen worden door hen georganiseerd. En het hele jaar door organiseren ze verschillende bijeenkomsten waar inhoud en plezier centraal staan. Zoals een jaarlijkse buitenlandreis, interne netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken.

Internationals at KPN is het medewerkersnetwerk voor onze internationale collega’s. Zij organiseren verschillende bijeenkomsten om de expatcollega’s te verbinden en te ondersteunen. Ze regelen ook begeleiding door culture coaches.