Diversiteit & inclusie

KPN is hét netwerk van Nederland. Om te begrijpen wat onze klanten beweegt, vinden wij het vanzelfsprekend dat ons bedrijf een representatieve afspiegeling is van de maatschappij. We hechten daarom veel waarde aan een diverse samenstelling van onze medewerkers. Wij geloven in de kracht van het verschil en daarom investeren wij in een inclusieve cultuur. Wij willen dat mensen zich bij ons vrij voelen om zichzelf te kunnen zijn, omdat we weten dat je dan je volledige potentieel kunt benutten.

Bij ons is iedereen welkom, ongeacht gender, afkomst, geloofsovertuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. Het is onze overtuiging dat wanneer iedereen kan meedoen, we gelukkiger zijn op het werk en zo ook meer voor elkaar krijgen. Wij geloven namelijk dat divers samengestelde teams succesvoller zijn. Diverse teams kunnen zich beter inleven in de behoeften van onze klanten. Samenwerken met mensen met verschillende achtergronden, ideeën en stijlen leidt tot betere besluiten, plannen en zorgt voor meer innovatie.

KPN heeft diversiteit en inclusie hoog op de agenda staan. Vanuit een instrinsieke drijfveer en het geloof dat dit ons bedrijf beter maakt. Om dat kracht bij te zetten, heeft KPN een aantal charters getekend, dat ons commitment op dit thema publiekelijk maakt. Ook omdat het ons helpt inzichten te verschaffen door jaarlijks te monitoren waar we staan en waar we kunnen verbeteren. Het gaat om de charter Diversiteit in bedrijf, de charter Talent naar de top en de charter Verklaring van Amsterdam.

Diversiteit in de praktijk bij KPN
Diversiteit en Inclusie worden vaak in één adem genoemd. Bij KPN realiseren we ons dat het echter niet om hetzelfde gaat, wel zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder diversiteit geen inclusie, en zonder een inclusieve cultuur is diversiteit niet duurzaam. Diversiteit gaat vaak over zichtbare kenmerken, uiteraard gaat diversiteit over meer dan deze kenmerken. Denk aan verschillen in opleidingsachtergrond, talenten en werkstijlen.


Genderdiversiteit
KPN heeft zichzelf een aantal jaren geleden al duidelijke doelen gesteld met betrekking tot genderdiversiteit. We geloven dat een evenwichtige verdeling in teams tussen mannen en vrouwen belangrijk is. In 2019 bestond 22% van het personeelsbestand uit vrouwen; ons streven is om te groeien naar minstens 30%. Onze 6-koppige Raad van Bestuur telt 2 vrouwen en daarmee hebben we ruim 33% vrouwen in de top van ons bedrijf. Wil je hen alvast leren kennen? Lees dan dit interview met Marieke Snoep (Chief B2B) en Hilde Garssen (Chief People Officer).


KPN ontplooit verschillende initiatieven om deze doelstellingen te halen. Zo hebben we een vrouwennetwerk, bieden we mentor- en ontwikkelprogramma’s voor vrouwen en hebben we bij recruitment en ons mobiliteitscentrum aandacht voor deze doelstellingen. Uiteindelijk geloven wij in inclusie, dus juist samenwerken, leren en ontwikkelen met iedereen samen. Diversiteit is een onderwerp van ons allemaal.

Culturele diversiteit
KPN is een afspiegeling van de Nederlandse maatschappij. En wat een mooie, kleurrijke maatschappij hebben wij in Nederland. Daar mogen we trots op zijn en dat zijn wij KPN ook. We vinden het belangrijk om gelijke kansen te bieden aan iedereen die bij ons werkt. Dat betekent dat wij discriminatie en racisme niet tolereren en in onze werving en selectie nooit onderscheid maken op basis van geloof, kleur of nationaliteit.

Wij hebben een intern netwerk voor alle medewerkers met een (bi)culturele achtergrond en mensen die interesse hebben voor de diverse culturen die ons bedrijf kent. Daarnaast stellen we op onze kantoren gebedsruimtes beschikbaar zodat eenieder die dat wil, comfortabel zijn of haar geloof kan belijden.

LHBT+
Sinds 2015 zijn we hoofdsponsor van een leerstoel aan de Universiteit van Leiden voor de acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT) op de werkplek. Daarmee maken we een duidelijk statement dat ons bedrijf open staat voor LHBT’ers en ook dat wij een bijdrage leveren aan de maatschappij door relevant onderzoek te doen op dit inclusie thema. Workplace Pride, een internationaal platform dat opkomt voor de rechten van LHBT’er s op de werkvloer, zette KPN in 2016 op de vijfde plaats van ‘s werelds meest inclusieve bedrijven. Daar zijn we in 2020 nog steeds enorm trots op. We zijn aanwezig en zichtbaar tijdens de verschillende Prides en roze dagen in Nederland en  maken campagnes rondom dit thema, zoals onze laatste campagne Timeless Love Connection (zie hieronder).

Sociaal ondernemen
KPN gelooft in het feit dat ieder mens talent heeft en dat iedereen het recht heeft om deel te nemen aan het werkende leven. Juist ook voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt is KPN een goede werkgever. Zo hebben we binnen het domein van Customer Service een leerwerkbedrijf opgezet om deze mensen een opleiding en werkervaring te bieden op MBO 3 niveau in een jaar tijd. Zo zorgen we ervoor dat niemand achterop raakt en leiden we nieuw talent op voor onze klantcontact kanalen.


Timeless Love Connection