Instructie proces OP-SLD (Dutch)

Instructie proces OP-SLD (Dutch)
The English version of this page can be found here
Deze instructiepagina is bedoeld voor SMW-ers van leveranciers waarbij SLD-resources een SLD-opdracht uitvoeren voor KPN.KPN Hiring Managers kunnen meer informatie terugvinden over het SMW-proces op TEAMKPN.

Achtergrondinformatie
SLD-resources (externen) die voor de uitvoering van hun geclassificeerde SLD-opdracht (zie Workforce Classificatie) toegang nodig hebben tot panden en/of systemen van KPN, die moeten als persoon bij KPN geregistreerd te zijn d.m.v. een actief dienstverband. Zo weet KPN op ieder moment wie er voor/bij KPN werkt, en kan KPN voldoen aan de wet en interne veiligheidsprotocollen.

In ons Identity & Authorisation Management Systeem (IAM) worden toegangen gefaciliteerd op persoons- en dienstverbandniveau. Dit is enerzijds d.m.v. bedrijfsmiddelen op persoonsniveau en anderzijds d.m.v. toegangsautorisaties op dienstverbandniveau. Als een SLD-resource geen toegang/bedrijfsmiddelen nodig heeft, dan hoeft deze SLD-resource ook geen actief dienstverband te hebben in IAM. 

De rol van de Supplier Manager Workforce (SMW) en zijn/haar verantwoordelijkheden

De SMW is iemand van de leverancier die toegang heeft tot IAM, waarin hij op leveranciersniveau dienstverbanden voor SLD-resources kan creëren (het aanbieden van een SLD-dienstverband aan een KPN Hiring Manager) en kan beheren. Onder het beheren valt: 

 • Het tijdig opheffen van de SLD-dienstverbanden zodat de actieve toegangen hieronder automatisch inactief worden. Hierbij geldt een termijn van maximaal 7 dagen na einde SLD-opdracht; 
 • Periodieke (uiterlijk 3 maanden!) dienstverbandattestatie;
 • Het aanvragen van de benodigde toegangen op dienstverbandniveau op verzoek van de KPN Hiring Manager; 
 • Het aanvragen van de benodigde bedrijfsmiddelen op persoonsniveau op verzoek van de KPN Hiring Manager;
 • Er op toe zien dat bedrijfsmiddelen, die zijn uitgegeven aan SLD-resources, ook weer worden geretourneerd aan KPN.


Deze SMW-verantwoordelijkheden zijn contractueel tussen KPN en de leverancier overeengekomen. Zie voor het IAM-contract de additionele documenten.

Voor grotere leveranciers, is het mogelijk om meerdere medewerkers op te laten voeren als SMW op leveranciersniveau.

De SMW-Inloglink naar IAM:
https://iamportal.mysmartxs.com

De werkinstructies om invulling te geven aan de SMW-rol

Wij adviseren u om de werkinstructie - die u wilt lezen - even apart te downloaden, zodat er geen verspringen in de online versie van het document zichtbaar zijn.

 1.  Hoe log ik in als Supplier Manager Workforce (SWM) in IAM (MySmartxs) in?
 2. Hoe maak ik als SMW, voor mijn SLD-leveranciersresource(s) die toegang nodig hebben, een SLD-dienstverband aan in IAM (MySmartxs)?
 3. Hoe voer ik als Supplier Manager Workforce (SMW) een nieuwe mede SMW’er op in IAM (MySmartxs)?
 4. Hoe krijg ik als SMW een totaaloverzicht van de dienstverbanden van mijn organisatie, en hoe wijzig ik een (in)actief dienstverband, of hef ik deze op?
 5. Hoe vraag ik als SMW – op verzoek van de KPN Hiring Manager – toegangen, cards (identifiers) of sleutels aan onder een SLD-dienstverband en ik zie ik status hiervan in?
 6.  Wat betekenen de openstaande acties opstaande acties in mijn IAM-dashboard en hoe lever ik uitgegeven bedrijfsmiddelen in?


Veelgestelde vragen

Lees hier de meest gestelde vragen over de nieuwe werkwijze voor registreren van Externen bij KPN. 

Support

Als je als SMW ergens tegenaan loopt waarbij de werkinstructies geen uitkomst bieden, neem dan contact op met de betreffende KPN Hiring Manager van het dienstverband.

Additionele documenten
Privacy statement
KPN Workforce Classificatie
IAM-contract (Nederlandse versie)
IAM- contract (English version)