“Data worden waardevoller als je snapt hoe ze ontstaan.”

25 april 2024

Hoe zorgen we ervoor dat de uitrol en het beheer van glasvezelnetwerken soepeler verlopen dan nu? 

 

Door data slimmer te combineren en stakeholders eerder te betrekken, vinden ze bij het gecombineerde projectteam FAN Advanced Analytics. We spreken Amber, Anne, Britt en Rob in hun Amersfoortse kantoor. “We willen data niet zomaar over de schutting gooien.”

FAN Advanced Analytics is een samenwerking tussen twee datateams van KPN. Beide houden zich bezig met gegevens die nodig zijn voor aanleg, oplevering en beheer van het glasvezel- en kopernetwerk van KPN. Een relevante klus, want in 2028 moet 80 procent van de adressen in Nederland zijn aangesloten op glasvezel.


Amber en Anne werken bij DataFAN (Data Fixed Access Networks). Zij structureren data uit allerlei bronnen, zoals het register van kabels in de grond, informatie over de uitrolwerkzaamheden en schademeldingen. Het gaat om vele petabytes, ruim 200 miljoen datapunten, verspreid over zo’n dertig databronnen, die dagelijks worden geüpdatet. In totaal telt het team vijftien personen, waarvan tien in Nederland en vijf in India.


Britt en Rob zitten bij FAN Data & Analytics (Fixed Access Network Data & Analytics). Zij vertalen de aangeleverde data naar informatie. Informatie waarmee andere afdelingen bijvoorbeeld de interne processen inzichtelijk houden, de uitvoerders van het aanlegwerk aansturen en rapporteren naar het management. FAN Data & Analytics bestaat ook uit vijftien mensen, allemaal in Nederland. 

“We willen data niet zomaar over de schutting gooien.”


Over de schutting

De twee teams werken al langer samen, maar doen dat de afgelopen tijd steeds intensiever. Voorheen leverden de data engineers van DataFAN gegevens aan, waarmee de informatiedeskundigen van FAN Data & Analytics informatieproducten bouwden in opdracht van andere afdelingen. Voor informatieanalist Rob voelde de scheiding soms als het over de schutting gooien van data. Er bleven kansen liggen doordat de afstemming tussen datateams en afdelingen beperkt was. “Data worden waardevoller als je snapt hoe ze ontstaan.”


De gezamenlijke ambities van de twee teams om zich te ontwikkelen op het gebied van data science maken een definitief eind aan deze scheiding. De andere afdelingen zijn daardoor veel vroeger in het datatraject betrokken dan voorheen, zegt DevOps engineer Anne. “Als je meer weet van hoe de ander denkt en wat hij ermee doet, voel je meer verantwoordelijkheid.” Volgens haar leidt dit bovendien tot nieuwe inzichten en meer waarde voor het bedrijf.